What Does if your on disability can you work Mean?

Proizvod možete vratiti nakon što prvo ishodite broj za odobrenje povrata materijala ("RMA") i na temelju drugih navedenih smjernica. Za dodatne informacije posjetite i izaberite "podrška". Ovo jamstvo je uvjetovano povratom proizvoda. SanDisk ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak ili oštećenje proizvoda tijekom dostave.

SanDisk ne bo odgovoren za posredno ali posledično škodo (vključno z izgubo podatkov), ali za škodo, ki jo povzroči nepravilna uporaba (vključno z uporabo na nezdružljivih napravah ali na način in zaradi uporabe, ki ni v skladu z navodili), ali nepravilna namestitev, neprofesionalno popravilo, sprememba ali nesreča. Ta garancija predstavlja celotno odgovornost SanDiska, ki v nobenem primeru ne bo presegla zneska, ki ste ga plačali, ter nujno potrebnih stroškov za podajanje garancijskega zahtevka. SanDisk izdelki ne smejo biti uporabljeni za aplikativno opremo, katerih okvara bi lahko povzročila poškodbo ali ogrozila življenje, kot so sistemi za ohranjanje pri življenju.

Ireland (IE): This guarantee does not exclude or Restrict in any way legal responsibility for Loss of life or personal harm.

The accurate performance lies somewhere in between which is why we run our genuine environment tests that showed the V300 to get no slouch from a lot of the best drives in the marketplace.

SanDisk garanterar slutanvändaren (”Er/Ni”) att denna produkt (”Produkten”), med undantag fileör innehåll och/eller mjukvara som tillhandahållits tillsammans med eller på Produkten, är fri från väsentliga tillverkningsfel, att den är i överensstämmelse med SanDisks utgivna produktspecifikationer och kan användas fileör normalt bruk i enlighet med angivna instruktioner underneath Garantiperioden som anges närmare i tabellen och som börjar på dagen för köpet fileörutsatt att Produkten lagligen har placerats på marknaden. Denna garanti gäller endast Er och får inte överlåtas.

The primary difference between this an the P88 would be the usage of SLC NAND in lieu of MLC, considerably increasing dependability and decreasing use.

Don’t be considered a money hungry bunch of pigs — critically. OWC will spend you to review their crap, and tie an promoting deal to it.

Ця обмежена гарантія надає Вам певні юридичні права. Національне законодавство, законодавство штату або місцеве законодавство може надавати Вам інші права, які не обмежуються цією гарантією.

The acute II from Flash storage-large SanDisk delivers great performance at an inexpensive selling price issue. It’s more info a predecessor to the intense Professional (see earlier mentioned), and Also really aged but still likely powerful as of 2016. Its sequential go through speeds of 550 MB/s and generate speeds of 510 MB/s are complemented by very good random read/create figures also (95K/78K IOPS).

SanDisk nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub wynikowe (w tym utratę danych) lub za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (w tym stosowaniem w niekompatybilnym urządzeniu lub w inny sposób i zastosowaniem innym niż wskazane w instrukcji) lub nieprawidłowym zainstalowaniem, nieprofesjonalną naprawą, modyfikacją lub wypadkiem. Niniejsza gwarancja wyczerpuje odpowiedzialność firmy SanDisk; odpowiedzialność ta jest ograniczona do ceny, którą Użytkownik zapłacił za Produkt, powiększonej o koszty, które Użytkownik poniósł w celu zgłoszenia reklamacji. Produkty firmy SanDisk nie powinny być używane w zastosowaniach, których awaria mogłaby spowodować zagrożenie zdrowia lub życia, takich jak systemy podtrzymywania życia.

Данная ограниченная гарантия дает Вам определенные юридические права. Общегосударственные, региональные и местные законодательные нормы могут предоставить Вам иные права, которые не затронуты данной гарантией.

On the flip side, I have no idea how just one would benchmark that further than the basic 4k random QD1/QD2.

Also, if you think that we’ve omitted a little something or need correction, don’t wait to depart a comment or contact us. No relevant posts.

zwane "WDT") nie udzielają żadnej gwarancji dla jakichkolwiek produktów, które nie zostały importowane lub wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez WDT lub za zgodą WDT i sprzedane za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów WDT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *